Formació

A continuació podràs veure alguns dels cursos per tallers mecànics que fem al gremi d’automoció. Si estàs interessat en realitzar-los, posa’t en contacte amb nosaltres al 93 860 47 00 (Ext. 1).

Responsable Taller

Gasos fluorats

Combustibles alternatius

Vehicles híbrids

Segons el Decret de Tallers 298/1993, a cada centre hi ha d’haver contractat a temps sencer i de caràcter indefinit una persona que disposi d’aquest títol o equivalent.

Segons el Real Dret 795/12010 referent a la comercialització i manipulació de gasos fluorats, es requereix una formació específica per la seva manipulació.

Curs d’introducció a la tecnologia dels vehicles híbrids, les seves generalitats i precaucions a l’hora de manipular-los.

Es denominen híbrids als automòbils que disposen de dos motors per realitzar el treball desplaçament del vehicle. Estan dotats d’un motor de combustió interna convencional i un altre elèctric

Per al seu ús en vehicles, s’han desenvolupat diverses tecnologies alternatives als combustibles derivats del petroli. L’objecte de la jornada és passar revista a aquestes tecnologies, el seu estat actual de desenvolupament, normativa que se’ls aplica, els problemes tècnics i de seguretat que es plantegen en el seu manteniment i reparació, etc.