Segons dades de la Federació Espanyola d’Associacions de Tallers, CONEPA, els tallers de reparació i manteniment espanyols van créixer en xifra de negoci un 6,7% els dotze mesos del 2022. Les vendes globals del sector van assolir els 13.100 milions d’euros i van superar en un 3,5% les registrades el 2019, l’any previ a la pandèmia d’acord amb una àmplia enquesta realitzada en els primers dies de gener entre empreses associades a les 19 entitats membres i indicadors generals d’evolució sectorial.

L’evolució de l’activitat (nombre d’entrades al taller) registra un creixement més moderat però significatiu amb un 4,3%, xifra facilitada per CONEPA.

Pel que fa a la comparativa amb el 2019, l’any previ a la greu caiguda de vendes el 2020 per efecte de la pandèmia, la facturació 2022 supera per primera vegada la xifra aconseguida abans de la crisi sanitària i ho fa de manera significativa amb un 3,5% per sobre de la quantitat de referència (12.650 milions d’euros el 2019).

Molt menys positives són les dades de rendibilitat mitjana, amb tendència descendent, especialment en l’especialitat de carrosseria, en un any marcat per les tensions amb les companyies d’assegurances, en què CONEPA, juntament amb altres associacions del sector ha recorregut les institucions europees per denunciar la situació complicada dels tallers de l’especialitat.

Els sectors de mecànica ràpida i electromecànica presenten una millor evolució amb taxes de rendibilitat similars a les del 2021.

Pel que fa a ocupació, els nivells d’ocupació es mantenen estables. Unes 151.000 persones treballen al sector de la reparació i el manteniment de vehicles a Espanya i no creixen per falta de professionals qualificats disponibles.