Des del moment que qualsevol tipus de vehicle de motor, ja sigui automòbil, ciclomotor, motocicleta, etc., entra en les instal·lacions del taller, s’han d’adoptar les mesures de seguretat necessàries per part del reparador per a evitar danys de qualsevol tipus sobre el vehicle. Des de la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya, els recordem els riscos de treure el vehicle fora de les seves instal·lacions mentre es troba dipositat en el taller.

Riscs

  • El taller té dret a cobrar en determinats suposats, despeses diàries d’estada si el client triga a recollir el vehicle després d’una reparació o no indica si accepta o rebutja el pressupost. Per a això, és important que s’informi al client el més aviat possible. Consulti’ns per a conèixer detalladament el procediment d’aquest tràmit atès que el taller pot trobar-se amb un abandó d’un vehicle per part d’un client.
  • El taller no pot circular amb el vehicle dipositat sense l’autorització expressa i escrita del propietari.
  • El taller pot respondre pels danys que el vehicle pugui presentar per la falta de diligència en la custòdia d’aquest. En aquest sentit, en cas que el vehicle es dipositi en la via pública, no romanent a l’interior de les instal·lacions del taller, el taller podrà respondre tant pels danys que es puguin produir en el vehicle com per les possibles sancions administratives que puguin derivar-se.
  • En cas d’abandonament del vehicle, el taller podrà recórrer al procediment de retirada legalment establert per a aquesta mena de supòsits denominat Tractament Residual del Vehicle. Els animem a consultar a l’associació si se’ls planteja un cas així.